Tự nhiên
Vũ Nhật Khanh

 
Rồi con chim lại hót
Khi buổi sớm mai về
Đời quẩn quanh đắng ngọt
Chưa bao giờ ngừng mê
Biết bao bức thư tình
Gửi đi không hy vọng
Không gửi người trông ngóng
Gửi vào trời hư không
Vẫn những bàn tay nhỏ
Ru ta đi vào tình
Những bàn tay úp mở
Ru ta vào phiêu linh
Có nỗi buồn đóng đinh
Trên con đường tuổi trẻ
Nỗi buồn như người mẹ
Áp ta sau vui cuồng
Biết bao nhiêu thừa thãi
Không sao hiểu được mình
Bao nhiêu trò nghịch dại
Giữa tháng ngày mong manh
Thời gian chậm hay nhanh?
Trả lời đi hạt cát!
Tình đậm sâu có nhạt
Hỡi loài chim đa mang?
Thôi phải về hối hả
Kết lấy vài nhành buồn
Những tháng ngày nở muộn
Gió xuống đèo qua truông
Chưa bao giờ ngừng mê
Bao nhiêu là đắng ngọt
Rồi con chim lại hót
Khi buổi sớm mai về
 
 
Nguồn: tuoitre.com.vn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z