Trách
Bùi Quang Diễm Thu

 
Vì sao nhớ anh
Em không hiểu được
Vì sao buồn anh
Em không biết đươc...!

Vì những lời nói
Bâng quơ dạo nào
Làm những gợn sóng
Trong lòng lao xao

Vì những chiều tím
Mong trời không mưa
Mà bóng ngưòi vắng
Bên ngoài song thưa

Vì sao nhớ anh
Em không hiểu được
Vì sao buồn anh
Em không biết được...!

Vì lá vàng đã
Rụng rơi bên thềm
và tên người mãi
gọi thầm trong đêm

Vì khúc buồn bỗng
Dâng lên trong lòng
Làm chút tình nhỏ
Bỗng thành mênh mông
 
 
Nguồn: Gởi bài

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z