Răng chừ anh mới tới
Trần-Công Anh-Dũng

 
Tửu bất túy nhơn, nhơn tự túy.
Hoa bất mê nhơn, nhơn tự mê.
Không phải rượu,
không phải hoa,
một chắc cô gái Huế;
mới tưởng tượng thôi,
đã lảo đảo ... quên về!

Tui đâu có đi thi.
Cũng đâu phải học trò xứ Quảng.
Tui là kẻ quen nòi phiêu lãng;
điếm cỏ, cầu sương
ngày tháng lai rai.

Em ở mô năm bảy mốt bảy hai?
Cứ tới hè là tui tuông ra Huế.
Tui vô duyên, chỉ gặp toàn các "mệ".
Em nghỉ hè, chú mạ bắt cấm cung?

Ông Trời ... Thừa Thiên
cắc cớ vô cùng!
Chưa cho gặp
đã bắt nửa đời xa cách!

Ba mươi mấy năm rồi
bỗng chiều ni,
đất khách
Em yêu kiều từ trong mộng bước ra.

Tui ngất ngây,
đâu bởi rượu, bởi hoa;
mà bởi câu:
"răng chừ anh mới tới?"

California 10/03
 
 
Nguồn: Gởi bài

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z