còn đó tình người
Trinh Trinh

 

trần đời
một cõi thênh thang

quẩn quanh địa ngục
thiên đàng song chung

trong bất tận
giữa vô cùng

còn luôn mãi đó
mênh mông tình người

Tháng 12/2005
 
 
Nguồn: Gởi bài

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z