Không đề
Ngọc Duyên

 

Lặng lẻ đi bên cạnh cuộc đời anh
Chẳng dám nhìn nhau qua những tháng ngày xanh
Đã đôi lần em đưa tay níu tình yêu rất vội
Chợt giật mình hạnh phúc quá mong manh...!

 
 
Nguồn: Miki

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z