Ngẫu nhiên
Hoàng Hùng Hà

 
Có khi ta nhận ra mình
Trong hư vô bóng có hình người dưng
Sắc màu vô thủy vô chung
Xanh vô cùng tận trùng phùng vô nhiên
Vô ưu vay chút muộn phiền
Mai vô vi trả bình yên nhiệm màu
Vô duyên sao gặp được nhau
Vô tâm đối diện ngày sau vô hình
Dịu dàng trời đất vô thanh
Hình đi, bóng nối theo hình vô phương
Vô tư yêu cái bình thường
Cỏ hoa từ ấy vô thường trong ta
 
 
Nguồn: tuoitre.com.vn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z