Tuyết trắng
Nguyễn Xuân Hải

 
Anh sang mùa vắng tuyết
Đêm một canh buông hờ
Hanh hanh rừng lá biếc
Bước bước chìm trong mơ
Lơ lửng một áng thơ
Ngỡ chìa tay hái được
Lòng bỗng chạm sững sờ
Em gái Nga thủa trước
Thực hơn bao điều ước
Rừng Nga thơm lạ lùng
Em gái Nga rộng lượng
Đường cây lồng bóng chung
Đêm trôi trong mông lung
Ngày chín canh lóa nắng
Xứ lạnh vẫn để dành
Một canh em tuyết trắng
Trái tim anh đầy nắng
Xin tan về ban mai
 
 
Nguồn: tuoitre.com.vn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z