Nếu tôi là...
Đặng Vương Hưng

 
Nếu tôi là một cánh diều
Cánh diều đã ướt bởi nhiều bão giông
Nếu tôi là một dòng sông
Dòng sông chảy mãi mà không bến bờ
Nếu tôi là một bài thơ
Bài thơ viết vội ngẩn ngơ vui buồn
Nếu tôi là một hoàng hôn
Hoàng hôn tắt hết để còn ban mai...
 
 
Nguồn: tuoitre.com.vn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z