Như cánh chim bay
Mây Ngàn Phương

 
Em đi xuân mộng dậy thì
Anh mùa đông cũ lầm lì tháng năm
Bây giờ xuân lại về thăm
Chân in dấu vết âm thầm thời gian
Anh vui biết độ mấy lần
Ngỡ ngàng nhìn ngắm tần ngần áo bay
Biết rằng anh vẫn đắm say
Xuân qua như cánh chim bay cuối trời.
 
 
Nguồn: tuoitre.com.vn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z