Tôi thấy tôi rụng lá bốn mùa
Trương Quế

 
Với bàn tay heo may
Tôi vuốt những bỡ ngỡ
Của ngày
phẳng phiu!
Dồn bờ thổn thức
Nhấm nháp ngượng nghịu niềm vuI
Đã sưu tầm quá nhiều gương mặt cười
Trời rả rích 365 ngày.
Phím vô ưu vuốt lời tha thẩn…
Đường đi quá dài?
Mùa của người quá dài?
Những dấu lặng bốn bề bát ngát
trầm hát
vẽ trời chiều mắt tôi…
Vô gian loanh quanh
trồng ngọn thảnh thơi
rất hiền từ!
Khi bàn tay heo may nâng ngón,
Tôi thấy tôi rụng lá bốn mùa…
 
 
Nguồn: tuoitre.com.vn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z