Nghịch lý
Nguyên Vũ

 
Thời sinh viên, mỗi lần đi đá bóng anh phải ngồi chờ. Sân nhỏ, người đông. Thắng ở, thua ra. Được vào sân, ôi thôi đá "bốc" vô cùng.

Giờ là trưởng phòng. Mỗi lần giao hữu với công ty bạn là đá sân thảm cỏ. Rộng dài tiêu chuẩn. Ra sân, bên trái, bên phải, trước, sau toàn là sếp cả. Họ "cày" không nổi, tất thảy giục anh chạy như điên.

Mỗi lần có giải, anh mong được đá sân nhỏ. Ước có được hội 3. Thèm thất bại để được ra nghĩ... như thuở sinh viên ấy mà !...
 
 
Nguồn: mvatoi.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z