Chối
-trg

 

không có mối quan hệ vĩnh viễn, chỉ có
quyền lợi của các mối quan hệ là vĩnh viễn


- Anh Ba, dù giá nào tụi em cũng sống chết theo anh, anh ráng "duyệt" nốt chuyến này đặng khi "đáp" còn có thứ lận lưng.
- Mấy chú đừng tham, tình hình "căng" lắm. Tôi e...
- Tụi em từng biết anh Ba một thời, chẳng lẽ…
- Thôi được, rồi tôi cố!

Ngày vị chức sắc ấy vương vòng lao lý, trong khi chờ xét xử, cô độc, ông ngồi xem thánh kinh chuyện Phê-rô chối Chúa ba lần.
 
 
Nguồn: -trg

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z