Xin lỗi ngày xưa
Ngô Quang Trung

 

(Gởi thầy giáo Đăng)


Tôi tìm mãi mới đến được nhà thầy. Tôi phải kể lại rất nhiều thầy mới nhận ra tôi.

Hồi đó tôi học lớp thầy. Tôi là đứa chúa phá phách. Hễ thầy quay lên bảng thì dưới này tôi cũng quay ra làm trò chọc bọn con gái. Có lần thật bất ngờ quay lại thầy thấy tôi trong tình trạng như thế… Thế là bạn biết rồi đấy. Thầy tôi vốn nổi tiếng nóng tính nhất trường.

Nghe tôi nhắc lại chuyện xưa, tôi thấy thầy thoáng bối rối… và tôi như cũng muốn xin lỗi ngày xưa.
 
 
Nguồn: Alpha

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z