Bi kịch
Huỳnh Thanh Vân

 
Sạp anh chị ít khách vãng lai, ế ẩm, vốn cạn dần, nợ nần chồng chất. Anh mượn rượi giải sầu, sanh tật đánh vợ. Chịu đòn không thấu, chị làm đơn ly hôn. Bạn bè giải hòa, góp tiền cho chị mượn vốn không lãi. Chị bỏ hàng, chia giá sỉ cho người bái lẻ đầu chợ, nhờ vậy đắt khách. Anh bỏ rượi, giúp vợ tần tảo năm, sáu năm dài, nợ trả xong, nhà có đồng ra đồng vào, con cái học giỏi. Chị vui chưa kịp nở nụ cười, cơn đau ập đến… Cầm đơn thuốc trong tay chị ước gì mình dốt, không biết đọc hai chữ: ung thư.
 
 
Nguồn: Alpha

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z