Chuyện đôi dép
Lê Ngọc Uyên Hà

 
Mới hơn một tháng, con gái chị lại đòi mua dép mới. Thấy đôi trước còn tốt, chị không mua. Con bé phụng phịu:

- Lỗi thời mất rồi, má à!

Chị thở dài. Ngày xưa, khi bằng tuổi con bé bây giờ, chị nào có biết đôi dép nó ra làm sao.
 
 
Nguồn: Alpha

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z