Nhớ mùa thi
Võ Thành An

 
Tôi thi tú tài, mẹ là người đầu tiên đón tôi ở nhà để hỏi: "Con làm bài tốt không?"

Ngày thi toán về tôi than: "Bài giải tích khó không làm được!" Mẹ buồn theo nỗi buồn của tôi.

Tôi học sư phạm ngành sử-địa nhưng nghe tôi thi là mẹ hỏi thăm: "Bài giải tích làm được không?" Lần nọ, tôi xẵng giọng: "Con có thi giải tích đâu." Tôi thấy mẹ buồn.

Mười năm dạy học không có cơ hội thi nhưng mỗi mùa thi đến lại thèm được mẹ hỏi thăm… xong sẽ chẳng bao giờ!
 
 
Nguồn: nguyenxua

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z