Mở mắt
Ngô Quang Trung

 
Tôi đang cố vùng vẫy và giữa chặt cánh tay người cầm dao không cho đâm sâu vào bụng tôi nữa. Rồi tôi nghe tiếng gọi của cha: "Dậy đi con ơi! Mày lại chiêm bao nữa rồi".

Mấy lần thi trượt. Mấy lần tính bỏ cuộc. Mỗi bận như vậy, cha tôi thường "mở mắt" cho tôi bằng giấc mộng khi xưa.

Sau này lên phố học đại học. Khi gặp phải muôn điều khó khăn, không có cha bên cạnh tôi cũng phải tự "mở mắt" mình bằng cách tự gọi: "Dậy đi tôi ơi!".
 
 
Nguồn: Alpha

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z