Nuôi con
Ngô Thị Thục Trang

 
Năm một. Con đòi đổi xe đạp mới. Mẹ bán con heo xác đang độ lớn nhanh.

Năm hai. Con đòi mua máy cassette đĩa. Mẹ bán hai sào lúa non.

Năm ba. Con đòi dàn máy vi tính. Mẹ bán mảnh vườn trước mặt nhà.

Năm tư. Con đòi mua xe máy đi thực tập. Nhìn đi nhìn lại không còn gì để bán, mẹ thế chấp ngôi nhà vay ngân hàng đưa con.

Con ra trường. Nhà mẹ chỉ còn cái nóc.
 
 
Nguồn: KTNN Online

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z