Ba
Ngô Nguyên

 

Cả nhà cứ cằn nhằn vì ba hay cất giữ những đồ vật lẽ ra nên bỏ đi: mớ sắt vụn, mớ đinh, vài cái hộp giấy, mớ đồ nhựa...

Nhưng có lúc cần phải sửa chữa vật gì đó, mấy anh em lại nhìn ba. Ba tra cài này. Ba thế cái kia và những đồ vật tưởng bỏ đi lại được việc. Ba thường nói “Không có gì không xài được, chỉ cần đặt đúng chỗ của nó”.

Bây giờ, khi làm chủ một gia đình, tôi mới thấm thía lời ba dạy.
 
 
Nguồn: KTNN Online

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z