Chiếc giường
Văn Nhân Linh

 
Năm ngoái ở nhà nhỏ. Ba, Mẹ, Chị và Em cùng ngủ trên một chiếc giường.

Chật nhưng vui.

Năm nay ở biệt thự; Chị một giường, Em một giường, Mẹ hay đi làm về khuya ngủ một giường, Ba hay đi nhậu về khuya ngủ một giường.

Rộng mà lại buồn!
 
 
Nguồn: KTNN Online

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z