Thời gian!
Lam Ngọc

 
Thuở ấy:

Khi 18, nhóc hỏi : "Năm nay bạn bao nhiêu tuổi?". Nó trả lời: "Mình 22"
Khi 25, anh hỏi : “Năm nay em bao nhiêu tuổi?”. Nó trả lời: “Em 27”.
Khi 30, anh hỏi : “Năm nay em bao nhiêu tuổi?”. Nó trả lời: “em . . . 35!”.
Khi 35, anh hỏi : “Em sinh năm bao nhiêu?”. Nó trả lời: “Anh thử đoán xem!”.
Khi 40, người ta hỏi: “Năm nay chị bao nhiêu tuổi?”. Nó trả lời: “Tôi . . .40”, trong thẹn thùng!
...Đến giờ nó không còn thời gian để đùa nữa rồi, ngần ấy năm là ngần ấy vui buồn...
 
 
Nguồn: KTNN Online

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z